Cume parlìmo

            Quanno parlo ccuscì è perché c’ho vòja

         de sta a sentì la voce mia che tróna;

         lo sò, so’ sempre io che je dò fiatu 

         ma la sostanza pare ch’è più ‘bbona,

         me pare d’èsse pure più ascordatu,

         ch’è ‘ccume se parlasse… Esanatòja.

 

             La voce de stu póstu, stu paese,

         de tutti quilli che deqquì ha campatu,

         de chi c’è natu, mórtu, o c’ha passatu

         tutta la vita sua o sulu un mese.

 

              Le parole de cèrtu non è tante                     

         pe’ reccontà le cóse d’ógghji jiórnu.

         Tocca ‘rcapánne ‘n pu’ e ghjiracce ‘nturnu

         co’ nu sfórzu de zucca ‘n pù pesante.

 

              Ma me scòte sentì la voce mia,  

         che je da’ jó a raspà léngua e palàtu,

         quasci a fasse venì la calatìa,

         e ‘ddà ‘ffòri sti sóni, stó parlatu.

 

              Se sguardi su lu monte e profferisci,

         presémpiu che: “’llampó.., su Ghjémmu piòe!

         e n’antru te risponne senza pròe:

         “suppertulassù…? néngue, nó scalisci?”.

 

              “Su Ghjé mmu piò e“, jió dittu, e sóna vène;

          issu: “su ppér tu la ssù né ngue nó sca li sci?“.

         Non è sulu parlà, tu lo capisci…,

         questa è ‘na musica che te scalla le véne!

 

              ‘N sónu che te ‘rporta a ‘n’andra èra.

         “Allora, joppérdeligghjó agghjà bbufa..”

          fò io pé continuà sta tiritèra

         che potristi tirà ‘llà perché nó stufa.

         Fatte cuntu ‘n cantà ch’imo scórdatu,

         te vòrdi e vidi dapperdelillà lu sòle,

         ripéti “da pper de li llà” e ‘rmani ‘ncantatu

         da quantu sóna vène ‘ste parole.

 

              Scì, è voce de ‘n munnu mézzu mórtu.

         ‘N ce servirà, poèsse, dó è che jimo,

         ma ce récconta ‘n pu’ da dó venìmo;

         iuta a capì quello ch’è jìtu stórtu.

 

              E’ na susta, cume na malatia,

         è ‘n sónu pé sta vita ch’ammó è ‘n ballu,

         có ‘n tempu che te fùgghjia sempre via

         e tu nó je la fai mai a rériallu.

 

              Chedùnu penserà a n’ munnu de mórti…

         A me me pija ‘nzoché de cattìu:

         è issi ch’è schiattati e ‘n se n’è ‘ccórti!

         Io… quanno parlo ‘ccuscì, me sento vìu.

                                                        pb

Comments are closed.